Want je helpt elkaar

De enige echte service voor een familiehypotheek van begin tot eind

Hulp bij afsluiten van uw familiehypotheek

Welk rentepercentage hanteer je bij een familiehypotheek? Welke rentevastperiode en looptijd? Wat staat er in de overeenkomst? Doen we wel of geen notaris? Box 1 of Box3? Estate Hypotheek helpt bij het afsluiten van de hypotheek.

Unieke administratie voor het bijhouden van uw familiehypotheek

Maandelijkse herinneringen, een fiscaal jaarovericht en een “tot op de cent nauwkeurig” overzicht van de leningstuatus. Familiehypotheek.com helpt met een maandelijkse administratie waarmee uw familiehypotheek perfect wordt beheerd totdat hij is afgelost.

 • Hoeveel leningsdelen (1 of meer)

  Een lening kan uit 1 of uit meerdere leningdelen bestaan met ieder een eigen aflossingsmethode, geldgever, geldnemer, etc. Sommige familiehypotheken bestaan  uit een deel aflossingsvrij en een deel annuitair omdat dit past binnen de fiscale mogelijkheden (een bestaand aflossingsvrije lening wordt oversloten). Sommige familiehypotheken bestaan uit meerdere leningsdelen omdat er verschillende geldgevers zijn die een deel uitlenen (tegen een verschillend percentage).

 • de geldnemer(s)

  Bij iedere familiehypotheek is een geldnemer. Diegene die het geld gaat lenen en daarover rente en aflossing betaald. De geldnemer kan een persoon zijn of een bedrijf (ja, de term familiehypotheek kan erg ruim worden opgerekt). De geldnemer kan 1 persoon of meerdere personen zijn (twee alleenstaanden, getrouwd, geregistreerd partnerschap etc.). Het maakt niet uit welke nationaliteit de geldnemer heeft. Meestal is de geldnemer dingen die het huis koopt waarvoor de familiehypotheek wordt verstrekt.  De woning moet wel in Nederland liggen om in Nederland een hypotheek te vestigen.

 • De geldgever(s)

  De geldgever(s) kunnen personen of bedrijven zijn. Het hoeft niet perse familie te zijn.

 • Leningbedrag

  Hier plaats je de inhoud

 • Aflossingsvorm

  Er zijn 3 aflossingsvormen.

  Annuitari

  Lineair

  Aflossingsvrij

 • Looptijd

  De looptijd kun je zelf bepalen: van 1 tot zo lang je wilt. Echter om in aanmerking te komen voor rente-aftrek van de hypotheekrente is het belangrijk dat de hypotheek binnen 30 jaar is afgelost. Dus meestal wordt gekozen voor een looptijd van 30 jaar.

 • rentevastperiode

  Samen bepaal je hoe lang de rente vast staat. Wil je zekerheid dan kies voor een lange rente vastperiode. Deze rente is vaak wel wat hoger. Op dit moment kennen hypothekeren met kortere rentevastperiode (1-10 jaar) zeer lage rentes (1-2%).

 • rentepercentage

  Het rentepercentage van een familiehypotheek is vrij om te kiezen, echter binnen grenzen. De lening moet een “zakelijke” rente hebben. Dit om te voorkomen dat er door een te hoge of een te lage rente eigenlijk sprake is van een schenking. Richtlijn voor de rente is het tarief dat door banken wordt gehanteerd voor een vergelijkbare lening. Let dus bij de vergelijking op: looptijd, aflossingsmethode, zekerheid (hypotheekrecht of niet).

 • Onderpand

  Onroerend goed als onderpand, roerend goed als onderpand of geen onderpand

  Alleen als er een onroerend goed in onderpand wordt gegeven zal de notaris door middel van een akte van hypotheek (gekoppeld aan de lening) een recht van hypotheek verlenen aan de de geldgever. De geldgever kan bij wanbetaling door de geldnemer de lening opeisen en eventueel de woning laten veilen om te voldoen aan de schuld. Anders is er sprake van een familielening.

 • Tussentijdse aflossing

  Bij een familiehypotheek is het gebruikelijk dat de geldnemer altijd tussentijds gedeeltelijk of geheel kan aflossen (zonder boete rente).

Fase 1: samenstellen

Het begint met het maken van afspraken over de lening. Die leg je vast in een (concept)leningovereenkomst.

Via Estate Hypotheek krijg je on-line een leningovereenkomst, samengesteld op basis van een bewezen format waar fiscalisten goed over hebben nagedacht. We helpen je met een on-line formulier dat rekening houdt met alle vragen.

Fase 2: afsluiten

De overeenkomst wordt omgezet in een akte van geldlening. Deze kan als hypotheek (via de notaris) of als “onderhandse” lening in onze administratie worden ondergebracht. Geldgever en geldnemer krijgen toegang tot een on-line dossier om de hypotheek bij te houden.

Estate Hypotheek zorgt ervoor dat de akte wordt gemaakt, de notaris (indien nodig) wordt ingeschakeld en op de juiste dag de leningadministratie wordt opgestart.

Fase 3: beheren

Elke maand moet de geldnemer een termijn betalen en de geldgever de ontvangsten bijhouden. Bij een lineaire hypotheek is dat bedrag ook nog elke maand anders. Een achterstand moet worden vastgelegd anders klopt de administratie niet meer. O ja, vergeet de renteherziening niet!

Estate Hypotheek helpt met een uniek electronisch dossier (www.leningsregister.nl). Het on-line leningregister houdt het leningschema nauwgezet bij en informeert partijen over de status van de lening via e-mail.

Fase 4: aflossen

De lening kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Een gedeeltelijke aflossing leidt tot een nieuw bedrag per maand. Dat moet worden afgehandeld. Uiteindelijk moet de restantschuld op 0 uitkomen.

Estate Hypotheek helpt bij het berekenen van de nieuwe hoofdsom en de nieuwe maandtermijn na een extra aflossing. Bij de algehele aflossing wordt het hele bedrag dat nog af te lossen is tot op de cent nauwkeurig berekend. En on-line vastgelegd.

Wat kost het

Veelgestelde vragen

Bel, mail of vraag aan!

Vraag nu [zonder verplichtingen] een concept-leningovereenkomst voor een familiehypotheek aan

Estate Hypotheek is een dienst van ANBF b.v. / ANBF staat voor Administratiekantoor Niet-Bancaire Financieringen / ANBF b.v. is opgericht in 2010 en administreert hypotheken en leningen die tussen particulieren worden gesloten (notarieel of onderhands) / ANBF b.v. Informaticalaan 5 2628ZD Delft / tel. 085-4019350